ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

        Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ημεροδεικτών και ημερολογίων έτους 2014 για τις ανάγκες των Διευθύνσεων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτ. Αττικής συνολικού προϋπολογισμού 450,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής

ΚΑΛΕΙ

            Όλους τους ενδιαφερομένους, να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Υπόψη Τμήματος Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα, Τ.Κ. 19 200, ισόγειο, έως την 03/01/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρες 08:00 έως 15:00 έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την προμήθεια ημεροδεικτών και ημερολογίων έτους 2014 για τις ανάγκες των Διευθύνσεων της  Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής με τη διαδικασίας της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

 

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.