Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής

ΚΑΛΕΙ 

Όσους επιθυμούν, να υποβάλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στην Γραμματεία της Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τομέα Αθηνών (υπόψη Τμήματος Προμηθειών), Ελ. Βενιζέλου & Σόλωνος 133 Καλλιθέα, τηλέφωνο 213-2101222-208 μέχρι την Παρασκευή 27/12/2013 και ώρες 8:00– 14:30, έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές, οι οποίες θα φέρουν και εξωτερικά του φακέλου την σφραγίδα με τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης για τη προμήθεια ημεροδεικτών γραφείου (γυριστοί) έτους 2014 για τις υπηρεσίες της Π.Ε. Νότιου Τομέα, με τη διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.