Η  Περιφέρειας Αττικής – Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών,  προκειμένου να προβεί στην συντήρηση τριών (3) ανελκυστήρων, διάρκειας ενός (1) έτους, που βρίσκονται στο κτίριο επί των οδών Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι, όπου στεγάζονται υπηρεσίες της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, προϋπολογισμού 3.500,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΚΑΛΕΙ

Τις εταιρείες/φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν στην Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών, Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι, 4ος όροφος, τηλ. 213 2100359, 213 2114416-7, fax 213 2114420, από την Παρασκευή 28/6/2013 μέχρι και την Πέμπτη 04/07/2013 και ώρες 09.00 έως 14.00, έγγραφες σφραγισμένες προσφορές.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.