ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς τον προϋπολογισμό και την ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού).

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ 3ου ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΛΟΓΟΥ – ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 19.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής

ΚΑΛΕΙ

Τις εταιρείες/φυσικά πρόσωπα διοργάνωσης Πολιτιστικών εκδηλώσεων με εξειδίκευση στο τομέα των παιδικών Φεστιβάλ που επιθυμούν να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο στην Διεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών, Ελ. Βενιζέλου 273 και Σόλωνος 133 – Καλλιθέα, ΤΚ 17674, 4ος όροφος, τηλ 2132101208, 239, μέχρι την προηγούμενη του διαγωνισμού ήτοι μέχρι την 23/10/2013 και μέχρι ώρα 13.00 μ.μ., έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη συνολική τιμή, για την ανάθεση διεξαγωγής του 3ου Παιδικού Φεστιβάλ Λόγου – Έκφρασης και δημιουργίας, (Σάββατο 07/12 και Κυριακή 08/12/2013).

Κατά δε την ημέρα δε του διαγωνισμού, δηλ. την 24/10/2013, μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους από ώρα 10.00 πμ. έως 10.30 πμ, στα γραφεία της περιφέρειας Αττικής, Λ. Συγγρού 80-88, Δ/νση οικονομικών, 3ος όροφος, γραφ.305.

Ακολουθεί το αρχείο της Διακήρυξης.