Η Περιφέρειας Αττικής καλεί τις εταιρείες/φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν, έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την υποβολή προσφορών για την προμήθεια 4 ελαστικών τύπου 225/55/16 του υπηρεσιακού οχήματος ΚΗΥ 6340 μάρκας AUDI, προϋπολογισμού 650,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά, Τμήμα Προμηθειών, Ακτή Ποσειδώνος 14-16, Πειραιάς, 1ος όροφος) όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στη Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά μέχρι την την 1-4-2014 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10.00 μ.μ..

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος.