Η Περιφέρεια Αττικής – Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να προβεί στην:

Διαδικασία της διαπραγμάτευσης τιμής για τα νέα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ εκπαίδευσης Π.Ε Δυτικού Τομέα Αθηνών, για το σχολικό έτος 2014-2015

ΚΑΛΕΙ

Τα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, που επιθυμούν να υποβάλουν οικονομική προσφορά για τα κάτωθι δρομολόγια ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής, να προσέλθουν τη Τετάρτη 01-04-2015 και ώρα 12:00 μ.μ στο κτίριο που βρίσκεται επί της οδού Λ. Συγγρού 15-17 (6ος όροφος).

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 281,36 KB18/08/21 12:15:37