Ανακοινώνεται η αποσφράγιση των προσφορών του Ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την Μεταφορά  Μαθητών  Π/θμιας & Δ/θμιας  Εκπαίδευσης, Δήμων & Κοινοτήτων της  Περιφέρειας Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Δυτ. Αττικής  , αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής – Περιφερειακής  Ενότητας  Δυτ.  Αττικής  αρ. διακ/ξης  06/2010 , η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 03-02-2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ. στο Κεντρικό κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας  Δυτ. Αττικής – Ηρώων  Πολυτεχνείου  78  Ελευσίνα  1ος όροφος .