Επαναληπτικός πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών επισώτρων (επιβατικών & φορτηγών) Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Βορείου, Νοτίου και Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.

Ο συνολικός Προϋπολογισμός είναι 24.000,00 (με ΦΠΑ).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την ΠΕΜΠΤΗ 09-01-2014.

Ακολουθεί το αρχείο της Διακήρυξης.