Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την προμήθεια μελανοταινιών για την Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε.Α.Α. FUJITSU printer ribbon D30L-9001-0601 και PRK 4287 οι οποίες είναι απαραίτητες για την έκδοση αδειών οδήγησης και κυκλοφορίας οχημάτων, προϋπολογιζόμενης δαπάνης (950,00€) ενιακοσίων πενήντα ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής Καλεί Όσους επιθυμούν, να υποβάλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (υπόψη Τμήματος Προμηθειών), 17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, 15351 Παλλήνη, ισόγειο, έως τις 25 / 09 / 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρες 8:00 – 14:30, έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια μελανοταινιών για την Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε.Α.Α., οι οποίες θα φέρουν και εξωτερικά του φακέλου την εταιρική σφραγίδα.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει σε δημόσια συνεδρίαση από την Οικονομική Επιτροπή (Λ. Συγγρού 15-17, 6ος όροφος, αίθουσα Περιφερειακών Επιτροπών).

Ακολουθεί το αρχείο της πρόσκλησης.