Η Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Ανατ. Αττικής καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται το δρομολόγιο για την οποία υποβάλλεται, στη Γραμματεία της, 17ο χλμ Λεωφόρου Μαραθώνος Παλλήνη, στο ισόγειο, σύμφωνα με τα ανωτέρω, για όσα δρομολόγια επιθυμεί και που αναγράφονται στο συνημμένο αρχείο, μέχρι την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 14:30 μ.μ. Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 12:00 στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, Λ. Συγγρού 15-17, 6ος όροφος.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.