Η Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.), διενεργεί δημόσιο Ανοικτό Επαναληπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών των Διευθύνσεων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής καθώς και των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής.

Ο προϋπολογισμός είναι 18.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι η 19 η Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 15:00μ.μ. Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού ως προς την αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών από την Πενταμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης Ανοικτών Διαγωνισμών της Π.Ε.Δ.Α., είναι η 22 η Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 11:00π.μ. (Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα 19 200, αίθουσα συσκέψεων 1ος όροφος).

Ακολουθουν τα σχετικά αρχεία.

Περίληψη Διακήρυξης PDF 98,10 KB18/08/21 11:40:49
Εντυπο Παραλαβής DOC 35,50 KB18/08/21 11:40:49