ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Η  Περιφέρειας Αττικής – Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνώνπροκειμένου να προβεί στην προμήθεια Υγειονομικού Υλικού για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών και προκειμένου να συνδράμει στην εμβολιαστική κάλυψη μαθητών της Α’ Δημοτικού των Δήμων Αγ. Βαρβάρας και Χαϊδαρίου, προϋπολογισμού 600,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολικά χαμηλότερη τιμή

ΚΑΛΕΙ

Τις εταιρείες/φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν στην Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών, Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι, 4ος όροφος, τηλ. 213 2100359, 213 2114416-7, fax 213 2114420, από την Παρασκευή 28/02/2014 μέχρι και την Τρίτη 11/03/2014 και ώρες 09.00 έως 14.00, έγγραφες οικονομικές προσφορές.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.