Η  Περιφέρεια Αττικής – Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να προβεί στην:

ετήσια συντήρηση της συσκευής αδιαλείπτου παροχής ισχύος (UPS) της Αίθουσας Θεωρητικών Εξετάσεων Υποψηφίων Οδηγών, της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών, προϋπολογισμού 1.230,00 €, συμπ. ΦΠΑ 23%

ΚΑΛΕΙ

 Τις εταιρείες/φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν στην Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών, Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι, 4ος όροφος, τηλ. 213 2100371, 213 2100359, 213 2114417, fax 213 2114420, από την 21-10-2015 και μέχρι την προηγούμενη του διαγωνισμού, ήτοι, μέχρι την 04-11-2015 και μέχρι ώρα 14:00 μ.μ., έγγραφες οικονομικές προσφορές,

ΤΟΠΟΣ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88,

3ος ΟΡΟΦΟΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ 307

05-11-2015

Πέμπτη

 

10:00 π.μ.

 

  Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Ακολουθεί το αρχείο της Επαναληπτικής Πρόσκλησης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 194,26 KB18/08/21 12:56:32