Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΛΕΙ

Τα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, που επιθυμούν να υποβάλουν οικονομική προσφορά για τα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών σχολείων του Δήμου Ελευσίνας και του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής, να προσέλθουν την ΤΕΤΑΡΤΗ 25-2-2015 και ώρα 12:00 π.μ στο κτίριο που βρίσκεται επί της οδού Λ. Συγγρού 15-17 (6ος όροφος).

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 248,30 KB18/08/21 12:09:19