Επαναληπτικό Διεθνή Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, για το σχολικό έτος 2015-2016, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά δρομολόγιο ανά Περιφερειακή Ενότητα (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής), συνολικού προϋπολογισμού 705.181,14 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με δικαίωμα προαίρεσης έως και 20% του προϋπολογισμού (ήτοι 117.530,19 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τετάρτη 30/12/2015 στις 10:30 πμ.

Ακολουθεί το αρχείο της Διακήρυξης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 907,88 KB18/08/21 01:04:12
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ PDF 139,01 KB18/08/21 01:04:12