ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Η Περιφέρεια Αττικής – Ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών προκειμένου να προβεί στην παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας (διαμονής) σε ξενοδοχείο,  εκατόν δέκα (110) ατόμων, από 01-06-2016 έως 06-06-2016, στο πλαίσιο διεξαγωγής του 2ου Διεθνούς Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Εθελοντικών Ομάδων & Άσκησης αντιμετώπισης καταστροφών από Σεισμό, που συνδιοργανώνει η Περιφέρεια Αττικής με την «Επίλεκτη  Ομάδα  Ειδικών Αποστολών του Δήμου Αιγάλεω», προϋπολογισμού 13.000,00 € συμπ. ΦΠΑ

ΚΑΛΕΙ

Τις εταιρείες/φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν στην Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών, Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι, 4ος όροφος, τηλ. 2132114417, 2132100359-371,  fax 213 2114420, από την 06-05-2016 μέχρι την προηγούμενη του διαγωνισμού, ήτοι, μέχρι την 10-05-2016 και μέχρι ώρα 14:00 μ.μ., έγγραφες σφραγισμένες προσφορές.

Κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού οι προσφορές κατατίθενται από την 10:00 π.μ. μέχρι την 10:30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων διαγωνισμών (Τρώων 1 & Χαλκίδος Περιστέρι. 4ος όροφος).

Τόπος – Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΡΩΩΝ 1 & ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 4ος ΟΡΟΦΟΣ

Τετάρτη 11-05-2016, 10:00 π.μ.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 217,93 KB18/08/21 01:43:24