Η Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής

ΚΑΛΕΙ

Όλους τους ενδιαφερόμενους, να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στο Τμήμα  Γραμματειακής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής   (17ο  χλμ Λ. Μαραθώνος, Παλλήνη, Τ.Κ. 15351, 1ος όροφος) έως  τις  18/07/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30, έγγραφες σφραγισμένες προσφορές  για  την  ετήσια συντήρηση του τηλεφωνικού κέντρου AVAYA της Π.Ε.Α.Α., προϋπολογισμού 6.000,00€ με ΦΠΑ (4.838,70€  χωρίς  ΦΠΑ) που θα βαρύνει τον  ΚΑΕ 0869 «Αμοιβή για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 320,10 KB18/08/21 03:30:49