Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής καλεί 

Όσους επιθυμούν, να υποβάλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (υπόψη Τμήματος Προμηθειών), 17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, 15351  Παλλήνη, ισόγειο,  έως    28/11/2013, ημέρα Πέμπτη και ώρες 08:00 – 14:30, έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την επισκευή τριών φωτοτυπικών μηχανημάτων και μιας συσκευής Fax Δ/νσεων  της Π.Ε.Α.Α.,  οι οποίες θα φέρουν και εξωτερικά του φακέλου την εταιρική σφραγίδα.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.