Η  Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής προκειμένου να προβεί στην παροχή υπηρεσιών απολύμανσης – απεντόμωσης στα κτίρια: α) επί της οδού Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι, όπου στεγάζονται υπηρεσίες της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών και β) επί της οδού Θηβών 250-Αιγάλεω, όπου στεγάζεται το Κέντρο Διαφ/γνωσης, Διάγνωσης, Αξιολόγησης & Υποστήριξης  (ΚΕΔΔΥ ) Γ’ Αθήνας, συνολικού προϋπολογισμού 450,00 €, συμπ. ΦΠΑ, ετήσιας διάρκειας, ΚΑΛΕΙ όλους τους ενδιαφερόμενους, που επιθυμούν να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι, 4ος όροφος, τηλ.  213 2100359, 213 2100371,  fax 213 2114420, μέχρι την 16-05-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ., έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 184,40 KB18/08/21 03:10:36