ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ(1) ΕΓΧΡΩΜΟΥ LAZEREKTΥΠΩΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 600,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής καλεί όσους επιθυμούν, να υποβάλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (υπόψη Τμήματος Προμηθειών), 17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, 15351 Παλλήνη, ισόγειο, έως τις 19-7-2013, ημέρα         Παρασκευή και ώρες 8:00–14:30, έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την προμήθεια ενός(1) έγχρωμου LAZER εκτυπωτή, για το Γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.