Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΑΛΕΙ

Τις εταιρείες/φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν, έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχων με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΗΜΕΡΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ LOCAL EVENTS (Open Days 2013)
Αθήνα 21 και 22.11.2013

  1. υπηρεσίες catering (εξοπλισμός, καφές, ελαφρύ γεύμα, βραδινός μπουφές) , προϋπολογισμός 6.150 € συμπ. ΦΠΑ.
  2. σχεδιασμός και παραγωγή επικοινωνιακού υλικού, προϋπολογισμός 3.075 € συμπ. ΦΠΑ.
  3. ενοικίαση οπτικοακουστικού συστήματος, προϋπολογισμός 1.230 € συμπ. ΦΠΑ.
  4. βιντεοσκόπηση (απλή κάλυψη και ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση), προϋπολογισμός 3.690 € συμπ. ΦΠΑ.
  5. μαγνητοφώνηση-απομαγνητοφώνηση πεπραγμένων ημερίδας, προϋπολογισμός 615 € συμπ. ΦΠΑ.

συνολικού προϋπολογισμού 14.760 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού : Πέμπτη 22.8.13 και ώρα 10.30 π.μ.

Τόπος διενέργειας : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88, 3oς ΟΡΟΦΟΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ 305

Ακολουθεί το αρχείο του Διαγωνισμού.