Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τις εταιρείες/φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχων/προμηθευτών, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την έκδοση βιβλίου-λευκώματος «ΑΘΗΝΑ» στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, ενόψει της 6ης Ευρωπαϊκής Διάσκεψης των Περιφερειών και Δήμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διοργανώνει η Περιφέρεια Αττικής στις 7 και 8 Μαρτίου, προϋπολογισμού 67.650 € Συμπ. του ΦΠΑ.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού : Παρασκευή 21.2.2014 και ώρα 10.30 π.μ.
Τόπος διενέργειας : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ , Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88, 3ος ΟΡΟΦΟΣ , ΓΡΑΦΕΙΟ 305

Ακολουθεί το αρχείο της Διακήρυξης.