Η Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τομέα Αθηνών, καλέι τα Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλουν με οποιονδήποτε τρόπο στη Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τομέα Τμήμα Προμηθειών, Ελ.Βενιζέλου 273 & Σόλωνος 133,Καλλιθέα , 4ος όροφος, τηλ. 213 2101222, 213 2101239, fax 213 2101217, από την 13/06/-2013 μέχρι και την 19/06/2013 και ώρες 09.00 έως 14.00, έγγραφες οικονομικές προσφορές, για την ανάδειξη εταιρείας η οποία θα αναλάβει την απολύμανση των υπηρεσιών Π.Ε Νότιου Τομέα προϋπολογισμού 1.600,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ακολουθεί το αρχείο της πρόσκλησης.