Η Περιφέρεια Αττικής, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, σας προσκαλεί να υποβάλλετε οικονομική προσφορά για την προμήθεια αντιδραστηρίων ελέγχου ποιότητας νερού για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών Περιφέρεια Αττικής, συνολικής προυπολογιζόμενης αξίας (εκατόν είκοσι ευρώ) 120,00 ευρώ, συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. Οι προσφορές θα αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε.Ν.Τ.Α., Λ. Καλαμακίου 46 & Ταξιαρχών 17455.

Η Περιφέρεια Αττικής, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, σας προσκαλεί να υποβάλλετε οικονομική προσφορά για την προμήθεια αντιδραστηρίων ελέγχου ποιότητας νερού για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών Περιφέρεια Αττικής, συνολικής προυπολογιζόμενης αξίας (εκατόν είκοσι ευρώ) 120,00 ευρώ, συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. Οι προσφορές θα αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε.Ν.Τ.Α., Λ. Καλαμακίου 46 & Ταξιαρχών 17455 Άλιμος, 4ος όροφος, μέχρι την Πέμπτη 12/10/2017 και ώρα 14:00.Άλιμος, 4ος όροφος, μέχρι την Πέμπτη 12/10/2017 και ώρα 14:00.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 125,32 KB18/08/21 03:48:40