Η Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 1224/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ:75ΞΛ7Λ7-Υ2Ω), θα προβεί στην ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, της παροχής υπηρεσιών LIVESTREAMING  για   την πραγματοποίηση του  5ου Κυπέλλου  Ελλάδος Ανδρών-Γυναικών  και  των  φιλικών αγώνων  της   εθνικής  Γυναικών Beach Handball   στην   παραλία   Σχοινιά  του Μαραθώνα (6-14 Ιουνίου)  καθώς και  του 1ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Παίδων-Κορασίδων (Κ16) BeachHandball  από 29 Ιουνίου  έως 1 Ιουλίου  και  του  διεθνούς  τουρνουά BeachHandball Γυναικών από 7-13 Ιουλίου  στην  παραλία  Σχοινιά  στον Μαραθώνα, προϋπολογισμού 1.736,00€ με Φ.Π.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν στην Υπηρεσία μας- Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε.Α.Α., Τμήμα Προμηθειών, 1ος όροφος, 17ο χλμ.  Λεωφόρου Μαραθώνος, Παλλήνη – οικονομική προσφορά  για  την ανωτέρω παροχή υπηρεσίας σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα (Παράρτημα  Α΄). Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να τοποθετηθεί  σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο με τη σφραγίδα του υποψηφίου και την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών LIVE STREAMING για την πραγματοποίηση του 5ου Κυπέλλου Ελλάδος Ανδρών-Γυναικών και των φιλικών αγώνων της εθνικής Γυναικών BeachHandball στην παραλία Σχοινιά του Μαραθώνα (6-14 Ιουνίου) καθώς και του 1ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Παίδων-Κορασίδων (Κ16) BeachHandball από 29 Ιουνίου έως 1 Ιουλίου  και  του  διεθνούς τουρνουά Beach Handball Γυναικών από 7-13 Ιουλίου στην παραλία Σχοινιά στον Μαραθώνα».

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των οικονομικών προσφορών είναι έως τις 05-06-2018, ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:30.

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στις 6/06/2018 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10.00 από την αρμόδια υπηρεσία, (Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε.Α.Α., Τμήμα Προμηθειών, 1ος όροφος, 17ο χλμ. Λεωφόρου Μαραθώνος, Παλλήνη).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 579,47 KB18/08/21 06:06:51