Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΛΕΙ

Τους οικονομικούς φορείς που επιθυμούν, να υποβάλουν έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές στη Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Κ. Τ. Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, Λ. Συγγρού 80-88, 3ος όροφος, γραφείο 311,την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019 και ώρα11:00 π.μ., ενώπιον της Ειδικής Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων ενόψει των εκλογών που θα διεξαχθούν την 7η Ιουλίου 2019, για την προμήθεια 650 γευμάτων για τους εργαζόμενους που θα εργαστούν για τη συγκέντρωση και αναμετάδοση των αποτελεσμάτων των Βουλευτικών Εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 173,05 KB18/08/21 08:10:39