Η Περιφέρεια Αττικής , Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Κ. Τ. Αθηνών καλεί τους ενδιαφερομένους που επιθυμούν, να υποβάλουν έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές στη Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Κ. Τ. Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, Λ. Συγγρού 80-88, 3ος όροφος, γραφείο 311, την Μ.Πέμπτη 25 Απριλίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ.,ενώπιον της Ειδικής Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων ενόψει των εκλογών που θα διεξαχθούν τον Μάιο του έτους 2019, για την προμήθεια γραφικής ύλης συσκευασμένης σε σακουλάκια (σακουλάκια Α και Β)για τον εφοδιασμό των εφορευτικών επιτροπών όλων των εκλογικών τμημάτων Περιφέρειας Αττικής, για τις Αυτοδιοικητικές εκλογές και τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2019.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 175,11 KB18/08/21 07:53:08