Προμήθεια ισοθερμικών δοχείων για την αποστολή δειγμάτων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, στα πλαίσια εφαρμογής εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων που υλοποιούνται από το ΥΠΑΑΤ, ΕΦΕΤ, ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ή άλλους φορείς, προϋπολογισμού 450,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο στην υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής , Τμήμα Προμηθειών, 17ο χλμ Λ. Μαραθώνος, Τ.Κ. 15351 – Παλλήνη, ισόγειο) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη από το τμήμα γραμματειακής υποστήριξης της Δ/νσης Οικονομικών της Π.Ε Ανατολικής Αττικής,  με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την 17/06/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 μ.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 209,10 KB18/08/21 01:53:28