Η Περιφέρεια Αττικής έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο προς υποβολή οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια και τοποθέτηση εσωτερικών και εξωτερικών επιγραφών καθώς και την επισκευή της ήδη υπάρχουσας επιγραφής, του κτιρίου 210Α Παραλία Καλλιθέας – Μοσχάτου (πρώην Ολυμπιακές εγκαταστάσεις), στο Φαληρικό Όρμο, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.900,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει το κόστος κατασκευής  και τοποθέτησης των νέων επιγραφών και το κόστος αποξήλωσης και επισκευής της  παλαιάς επιγραφής.

Μειοδότης θα αναδειχθεί αυτός που θα προσφέρει την  χαμηλότερη συνολική τιμή.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να προσφέρετε, παρακαλούμε να συμπληρώσετε και να αποστείλετε την επισυναπτόμενη φόρμα Οικονομικής Προσφοράς και αποστείλετε την, έως την Τετάρτη 20/09/2017 και ώρα 15:00 στην ταχυδρομική διεύθυνση: Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών, Λ. Καλαμακίου 46 & Ταξιαρχών 4ος όροφος, Τμήμα Προμηθειών, 174 55 ΑΛΙΜΟΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄)

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 158,30 KB18/08/21 03:44:25