Η Περιφέρεια Αττικής ενδιαφέρεται για την προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων αρχειοθέτησης από ραφιέρες (τύπου dexion) για τις ανάγκες Υπηρεσιών της και αναζητά την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής, η οποία ΔΕΝ μπορεί να υπερβαίνει τα € 22.650,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%). Αναλυτικότερα, η προμήθεια συστημάτων αρχειοθέτησης από ραφιέρες περιλαμβάνει:

α) την προμήθεια και τοποθέτηση τεσσάρων ραφιών (τύπου dexion), διαστάσεων 15,5μΧ0,60μ, συνολικού μήκους 62μ, στην αποθήκη του τμήματος Πεδίου Άρεως της Διεύθυνσης Πάρκων & Αλσών.

β) την προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος αρχειοθέτησης από ραφιέρες, με πέντε ράφια, βάθους 30εκ καθ’ ύψος και ορθοστάτες ύψους 2,00 μ, συνολικού μήκους 264 μ (μεταλλικά ράφια τύπου dexion), στο κτίριο Α210 της Περιφέρειας Αττικής, στον Φαληρικό όρμο).

Για τυχόν διευκρινίσεις, επί τεχνικών ζητημάτων, μπορείτε να απευθύνεστε για το σύστημα αρχειοθέτησης της περίπτωσης (α) στην Διεύθυνση Πάρκων & Αλσών, τμήμα Πεδίου Άρεως, Ευελπίδων 4, ΤΚ 11362 Αθήνα, Τηλέφωνο : 2108210400, Fax : 2108238305, e-mail : dparkon@patt.gov.gr και για το σύστημα αρχειοθέτησης της περίπτωσης (β) στην Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας, Τμήμα Κοινωνικής Αρωγής, Λ. Αλεξάνδρας 196, ΤΚ 11521 Αθήνα, Τηλέφωνο : 2131600324, Fax : 2131600305.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να προσφέρετε, παρακαλούμε συμπληρώσετε την φόρμα Οικονομικής Προσφοράς που σας αποστέλλουμε συνημμένη και στείλτε την έως την Παρασκευή, 14/07/2017 και ώρα 14:00, υπογεγραμμένη, σε σφραγισμένο φάκελο, στην ταχυδρομική διεύθυνση: Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης, ΓΡΑΦΕΙΟ 305, Λ. Συγγρού 80-88, Αθήνα 11741, Fax: 213-2065015, email: promna@patt.gov.gr.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 368,10 KB18/08/21 03:30:30