Η Περιφέρεια Αττικής , Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Κ. Τ. Αθηνών καλεί τους ενδιαφερομένους που επιθυμούν, να υποβάλουν έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές στη Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Κ. Τ. Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, Λ. Συγγρού 80-88, 3ος όροφος, γραφείο 311, την Πέμπτη 25 Απριλίου 2019 και ώρα 10:30 π.μ.,ενώπιον της Ειδικής Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων ενόψει των εκλογών που θα διεξαχθούν τον Μάιο του έτους 2019, για την προμήθεια εξήντα (60) σφραγίδων για τον εφοδιασμό των επιτροπών – συνεργείων που θα εργαστούν για την προετοιμασία και την αναμετάδοση των αποτελεσμάτων των Αυτοδιοικητικών εκλογών και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2019.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 441,99 KB18/08/21 07:52:53