Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης και πετρελαίου κίνησης των υπηρεσιακών οχημάτων και του Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους της Π.Ε. Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής προϋπολογισμού 9.500,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής καλεί τις εταιρείες/φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν, έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη προμηθευτή 7.420 λίτρων βενζίνης αμόλυβδης και πετρελαίου κίνησης για την κίνηση των υπηρεσιακών οχημάτων καθώς και για το Ηλεκτροπαράγωγο Ζεύγος της Π.Ε. Πειραιά (ειδικότερα 6.180 λίτρα βενζίνη αμόλυβδη και 1.240 λίτρα πετρέλαιο κίνησης).

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 22-04-2016 (ημέρα Παρασκευή) και ώρα 09:00 π.μ.
Τόπος διενέργειας : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά , Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14-16, ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τ.Κ.185 31, 1ος όροφος.

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά, Τμήμα Προμηθειών, Ακτή Ποσειδώνος 14-16, Πειραιάς, 1ος όροφος) όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού (δηλ. την Πέμπτη 21-04-2016 και ώρα μέχρι την 13:30 μ.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της Διακήρυξης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 739,75 KB18/08/21 01:38:28