Η Περιφέρεια Αττικής ενδιαφέρεται για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (Βενζίνη κίνησης ΑΜΟΛΥΒΔΗ και Πετρέλαιο Κίνησης), ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των υπηρεσιακών οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, προϋπολογισμού € 24.800,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι οικονομικές προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν στη Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε.Κ.Τ. Αθηνών (Λ. Συγγρού 80-88, 3ος όροφος) έως την Τρίτη 28/02/17 και ώρα 10:00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 135,84 KB18/08/21 02:53:30