Η Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής

ΚΑΛΕΙ

Τα νομικά/φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν, έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα υλικών, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΤΩΝ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΛΥΣΣΑΣ, ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΑΣ, ΓΡΙΠΗΣ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ, ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ Κ.Λ.Π.)», προϋπολογισμού 6.048,38€ χωρίς Φ.Π.Α.  ήτοι  7.500€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία διαγωνισμού: Παρασκευή 17-06-2016 και ώρα 14.00

Τόπος διενέργειας : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, 17ο χλμ. Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΠΑΛΛΗΝΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 316,18 KB18/08/21 01:53:00