Ο Διαγωνισμός ακυρώθηκε, για το λόγο ότι εστάλη για ανάρτηση εκ παραδρομής 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΛΕΙ

Τα φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα, ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων, συνεταιρισμούς καθώς και κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές γιατην μεταφορά, συσκευασία και παροχή κάθε είδους υλικών, όλων των υπηρεσιών της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης στο κτίριο της λεωφόρου Συγγρού 165 της  Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, προϋπολογισμού 13.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας  Νότιου Τομέα Αθήνας, Τμήμα Προμηθειών, Ελ. Βενιζέλου 273 Σόλωνος 133 Καλλιθέα, ΤΚ:17674, 4ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, μέχρι την  17-06-15  ημέρα Τετάρτη τη  10.00 πμ.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 690,91 KB18/08/21 12:32:52