Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώσεις φυσικών και νομικών προσώπων συνεταιρισμούς καθώς και κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων , που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας, να υποβάλλουν έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά για την προμήθεια και αντικατάσταση και των τεσσάρων ελαστικών  του υπηρεσιακού  οχήματος της ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθηνών, όπως περιγράφεται  στο άρθρο Α της παρούσης.

Ο « Προμηθευτής» αναλαμβάνει την  προμήθεια καθώς και την αντικατάσταση των τεσσάρων ελαστικών, διαστάσεων 185/65R14, του επιβατικού οχήματος ΚΗΙ-7334, μάρκας FIAT, 1242 κυβικών της ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθηνών.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθήνας, Τμήμα Προμηθειών, Καλαμακίου 46, Άλιμος, 17455) και θα παραλαμβάνονται με πρωτόκολλο, μέχρι την 05-08-2016 στις 10πμ.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 325,77 KB18/08/21 02:05:24