Η Περιφερειάρχης Αττικής

ΚΑΛΕΙ

Όλους τους ενδιαφερομένους, να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Υπόψη Τμήματος Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα, Τ.Κ. 19 200, ισόγειο, έως την 18/05/2016 ημέρα Τετάρτη ώρες 08:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ. έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την προμήθεια πενήντα χιλιάδων (50.000) καψυλίων (πριτσίνια) για τη συρραφή φωτογραφιών στα Δελτία Εκπαίδευσης και Εξέτασης (ΔΕΕ) υποψηφίων οδηγών της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 400,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 125,10 KB18/08/21 01:44:52