Επαναληπτική πρόσκληση υποβολής προσφοράς στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής με τροποποιημένους όρους για νέα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, τα οποία δεν καλύφθηκαν κατά τις έως σήμερα διαδικασίες διαπραγμάτευσης.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΛΕΙ

Τα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, που επιθυμούν να υποβάλουν οικονομική προσφορά για τα κάτωθι δρομολόγια ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής, να προσέλθουν την Μ. Τρίτη 07-04-2015 και ώρα 11:30 μ.μ. στο κτίριο που βρίσκεται επί της Λεωφ. Συγγρού 15-17 (6ος όροφος).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 248,82 KB18/08/21 12:16:33