Η  Περιφέρεια Αττικής – Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να προβεί στην:

εκτύπωση ψηφοδελτίων και φακέλων για την διεξαγωγή εκλογών που αφορούν την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Γ΄Αθήνας, προϋπολογισμού 2.100,00 €, συμπεριλ. ΦΠΑ.

ΚΑΛΕΙ

Όλους τους ενδιαφερόμενους, που επιθυμούν να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι, 4ος όροφος, τηλ. 213 2100359, 213 2100371, 213 2114417, fax 213 2114420, μέχρι την Δευτέρα 10–10-2016 και ώρα 14.00 μ.μ., έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 170,86 KB18/08/21 02:18:32