Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την ανάγκη ετήσιας συντήρησης-αναγόμωσης 237 πυροσβεστήρων και υδραυλικής δοκιμής 85 πυροσβεστήρων των Δ/νσεων της Π.Ε. Πειραιά, των κοινών υπηρεσιών της Π.Ε. Πειραιά & Νήσων, των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά και του ΚΕΔΔΥ Πειραιά προϋπολογισμού 3.500,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α για το έτος 2016.

Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τις εταιρείες/φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν, έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την υποβολή προσφορών για την ανάγκη ετήσιας συντήρησης-αναγόμωσης 237 πυροσβεστήρων και υδραυλικής δοκιμής 85 πυροσβεστήρων των Δ/νσεων της Π.Ε. Πειραιά, των κοινών υπηρεσιών της Π.Ε. Πειραιά & Νήσων, των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά και του ΚΕΔΔΥ Πειραιά προϋπολογισμού 3.500,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α για το έτος 2016.

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά, Τμήμα Προμηθειών, Ακτή Ποσειδώνος 14-16, Πειραιάς, 1ος όροφος) όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στη Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά μέχρι την 24-06-2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 760,88 KB18/08/21 01:55:49