Η Περιφέρεια Αττικής, Γενική Δ/νση Οικονομικών Π.Ε.Κ.Τ. Αθηνών, δημοσιεύει πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών έως την Τρίτη 28/07/2020 και ώρα 11:00 π.μ. για:

Α) την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των Πάρκων και Αλσών αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής, για χρονικό διάστημα 6 μηνών,προϋπολογισμού €325.872,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και

Β) την παροχή υπηρεσιών πυρασφάλειας των Πάρκων και Αλσών αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής, για χρονικό διάστημα 3,5 μηνών,προϋπολογισμού €124.558,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 213,25 KB19/08/21 12:52:59