Η  Περιφέρειας Αττικής – Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, προκειμένου να προβεί στην πραγματοποίηση δύο (2) εφαρμογών γενικού καθαρισμού του νέου κτιρίου που θα μεταστεγαστεί η Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας (Αρκαδίας 22, Περιστέρι), συνολικού προϋπολογισμού 3.000,00 €, συμπ. ΦΠΑ.

ΚΑΛΕΙ

Όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσης και επιθυμούν να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι, 4ος όροφος,   τηλ.: 213 2100359, 213 2100371, fax: 213 2114420, μέχρι την 06-11-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ., έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 407,12 KB18/08/21 06:50:46