Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού ασφαλείας και πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες, τρίγωνα προειδοποίησης, φακοί) των οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής , προϋπολογιζόμενης δαπάνης 200,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι οικονομικές προσφορές να υποβληθούν  στη Δ/νση Οικονομικών της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών (Λ.Καλαμακίου 46 & Ταξιαρχών στον Άλιμο Αττικής) έως την 27/07/2017 και ώρα 14:00 με συμπληρωμένη τη φόρμα της οικονομικής  προσφοράς  που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 118,60 KB18/08/21 03:33:51