Προσοχή: Προστέθηκε αρχείο με Διευκρινίσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και toner, για τις ανάγκες διεξαγωγής των Πανελλαδικών εξετάσεων του έτους 2021, αρμοδιότητας της Π.Ε. Πειραιά, καθώς και την προμήθεια toner  για τις ανάγκες του 2ου Κ.Ε.Σ.Υ Πειραιά, συνολικού προϋπολογισμού 24.800,00 € (είκοσι τέσσερεις χιλιάδες οχτακόσια ευρώ) , συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, Τμήμα Προμηθειών, Αιγάλεω 5 & Κάστορος, 18545 Πειραιάς, 6ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, μέχρι την 09/04/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ.
(Η αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα.)

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 282,68 KB19/08/21 09:04:32
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ PDF 133,41 KB19/08/21 09:04:32