Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια και τοποθέτηση ενός κλιματιστικού inverter, συνολικού προϋπολογισμού 500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την κάλυψη των αναγκών του 2ου Κ.Ε.Σ.Υ Α΄Αθήνας.

Η οικονομική προσφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει το εγκεκριμένο ποσό των 500,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι την Παρασκευή 5/3//2021 και ώρα 14.00 π.μ. σε σφραγισμένο φάκελο στην υπηρεσία μας Λ. Συγγρού 80-88.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 179,25 KB19/08/21 08:43:29