Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την προμήθεια έξι (6) χαρτοκιβωτίων των 200 τεμαχίων LYSOFORMINSPEZIAL ή ισοδύναμου που αφορά την ανάγκη απολύμανσης οστών, της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, προϋπολογισμού 900,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τις εταιρείες/φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν, έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την υποβολή προσφορών για την προμήθεια έξι (6) χαρτοκιβωτίων των 200 τεμαχίων LYSOFORMINSPEZIAL ή ισοδύναμου που αφορά την ανάγκη απολύμανσης οστών, της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, προϋπολογισμού 900,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά, Τμήμα Προμηθειών, Ακτή Ποσειδώνος 14-16, Πειραιάς, 1ος όροφος) όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στη Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά μέχρι την 22-12-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 219,64 KB18/08/21 01:09:34