ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για τη σύναψη δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Εδαφικής Συνεργασίας (Interreg Europe) «PGI05232 e-MOPOLI: Electro MObility as driver to support POLicy Instruments for sustainable mobility», με αντικείμενο:

1. Υπεύθυνος/η Διαχείρισης Φυσικού Αντικειμένου,

2. Υπεύθυνος/η Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου.

Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η: 5/3/2021.

Τόπος διενέργειας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88, 5ος ΟΡΟΦΟΣ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 705,77 KB19/08/21 08:43:27