ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για την διακρίβωση δύο (2) οργάνων μέτρησης θορύβου και των δύο (2) βαθμονομητών τους, της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου & Περ/κής Υγειινής Π.Ε. Πειραιά & Νήσων, συνολικού προϋπολογισμού 2.000,00 € (δύο χιλιάδων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, Τμήμα Προμηθειών, Αιγάλεω 5 & Κάστορος, 18545 Πειραιάς, 6ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, μέχρι την 26/03/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. (Η αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα.)

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 190,70 KB19/08/21 08:59:00