Η Περιφέρεια Αττικής προκηρύσσει Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την κατασκευή  σφραγίδων των Δ/νσεων  Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή συνολικού προϋπολογισμού 8.680,00€.

Οι οικονομικές προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν στη Διεύθυνση Οικονομικών Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88, ΑΘΗΝΑ έως την Τετάρτη 07-06-2017 και ώρα 14.00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 478,34 KB18/08/21 03:17:48