Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τις εταιρείες/φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν, έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την υποβολή προσφορών για την μεταφορά αρχείου, πάγιου υλικού των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Πειραιά και των κοινών Υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων (Π.Ε.) Πειραιώς & Νήσων για το έτος 2017, προϋπολογισμού 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά, Τμήμα Προμηθειών, Ακτή Ποσειδώνος 14-16, Πειραιάς, 1ος όροφος) όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στη Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά μέχρι την 25-07-2017 ημέρα  Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 180,55 KB18/08/21 03:32:13
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ PDF 429,47 KB18/08/21 03:32:13